Join the Pact: Hãy thực hiện cam kết (/lời hứa) của mình không bao giờ uống và lái xe.

ĐÃ CÓ

0

NGƯỜI CAM KẾT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

LỜI HỨA

Tôi cam kết(/hứa) rằng sẽ không bao giờ uống và lái xe, đểkhiến cho những con đường của chúng ta an toàn hơn cho tất cả mọi người.

#JOINTHEPACT

GIÚP LÀM ĐIỀU TỐT

Hãy là người ủng hộ

Hành trình này sẽ không dừng lại khi bạn giữ cam kết (/lời hứa). Hãy giúp chúng tôi lan tỏa khắp thế giới bằng cách nói (lại) với gia đình và các bạn bè.

Share #JOINTHEPACT

#JOINTHEPACT Những điểm nóng đang cùng cam kết trên toàn cầu

Hàng triệu người đã cam kết (/hứa) không uống và lái xe. Cùng nhau chúng ta có thể giúp những con đường của chúng ta (/mình) trở nên an toàn hơn cho tất cả mọi người.